Činnosti DaDA

Články v časopise Adiktologie (APLP)

Na konci roku 2019 opět možno publikovat v Adiktologii (APLP) články věnované dětské adiktologii, je tedy prostor pro články, které se nestihly v roce 2018 – prezentace některých programů a služeb, lze tam dát výsledek mapování, je možné i další sdělení (kazuistiky atd.).

Nutné texty dodat do 30. září 2019. Vedení Sekce vše komunikuje s Mgr. Šejvlem a dr. Fidesovou. Máte-li články k publikování, obraťte se na nás.


Setkání sekce

14.1. 2019 proběhlo již druhé oficiální setkání sekce. hlavním tématem byly možnosti prezentace činnosti Sekce DaDA a služeb v ní sdružených v roce 2019, tvorba webových stránek (ano, těchto stránek :-), možností napojení na následující instituce – MŠMT, MPSV, MHMP, Asociace krajů, „slet“ ředitelů dětských domovů a výchovných ústavů, Probačně-mediační služba pro mladistvé, OSPOD atd. Dále pak „Doporučené postupy“ a role Sekce dětské adiktologie (viz zápis).

V rámci diskuse o Koncepci jednoznačně převládl názor, podpořit páteřní síť krajských referenčních pracovišť tak, aby tato část Koncepce nebyla jediná a naopak byla doplněná o další služby a bylo z ní jasné, že diverzita poskytovatelů (resp. charakteru služeb) je zásadní a žádoucí a podporovaná. Koncepce by tak obsahovala min. 3 části: lůžka/residenční zařízení minimální krajskou síť, regionální ambulantní/sociální služby dle místní potřeby a podmínek.


Páteřní síť DaDA

Vytváříme patéřní síť adiktologických služeb pro děti a dorost v ČR. V červnu 2016 bude tento dokument představen v rámci AT konference v Seči.

Máte-li pocit, že jste právě tou službou, která by se měla objevit v síti adiktologických služeb pro děti a mládež (ambulantní, pobytová, ústavní, nízkoprahová..), prosím, napište nám, my se s vámi spojíme. Kontakt: Mgr. Michaela Štáfková, ada@zsi-kladno.cz, 606770175)