Aktuálně

Pozvánka

Srdečně vás zveme na 4. setkání dětské a dorostové adiktologie, které proběhne 15. října na Klinice atiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Více informací v pozvánce níže:

Proběhlo tématické setkání pracovníků dětských a dorostových adiktologických ambulancí a jiných služeb pro děti v Ústí nad Labem

Termíny již proběhlých a budoucích tématických setkání:

 • 19. 12. 2016 Apolinář Praha
 • 1. 7. 2017 Ada+ Kladno
 • 30. 10. 2017 Ada+ Kladno
 • 26. 3. 2018 Apolinář Praha
 • 11. 6. 2018 Drug-out Ústí nad Labem
 • 17. 9. 2018 Sananim Praha
 • 29. 11. 2018 CPPT Plzeň
 • 14. 1. 2019 Apolinář Praha
 • 5. 2. 2019 ADA+ Kladno
 • 2. 4. 2019 Drug-out Ústí nad Labem
 • 25. 6. 2019 Cesta Řevnice

Dáváme o nás vědět

V období od ledna – do června 2019 se Sekce DaDA bude aktivně prezentovat v okruhu odborníků a specialistů v adiktologii. Záleží nám na dobré komunikaci směrem ven, navazujeme spolupráci s dalšími asocacemi: Česká asociace adiktologů, Asociace nestátních organizacích, Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, Společnost praktických lékařů pro děti a dorost, Asociace klinických psychologů – dětská psychologie, Česká asociace sester – psychiatrické sestry, Asociace sociálních pracovníků, AT sekce Psychiatrické společnosti a podobně.

Napojené spolupracující instituce najdete ZDE >>>

Navyšujeme počet členů sekce DaDA

Přidáváme do sekce další členy, vytváříme kontaktní list lidí se stejnými zájmy, lidí, kteří se chtějí společně s námi podílet na posláních sekce.

Seznam členů najdete ZDE >>>

Vytváříme patéřní síť adiktologických služeb pro děti a dorost v ČR.

V červnu 2019 bude tento dokument představen v rámci AT konference v Seči.

Máte-li pocit, že jste právě tou službou, která by se měla objevit v síti adiktologických služeb pro děti a mládež (ambulantní, pobytová, ústavní, nízkoprahová ..), prosím, napište nám, my se s vámi spojíme. (kontakt: Mgr. Michaela Štáfková, ada@zsi-kladno.cz, 606770175)

Proběhlo druhé setkání sekce.

Zápis si můžete stáhnout ZDE >>>

Připravujeme Purkyňku na téma dětské a dorostové adiktologie, samostaný blok v rámci AT konference v Seči, Cenu Adiktologie.